Reklamationsret

Texpert.dk yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Texpert.dk indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Texpert.dk returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet Texpert Danmark herunder: 
(Du kan benytte vores fortrydelsesformular - klik her)

 

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Returnering

Når du har meddelt Texpert, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, skal varerne returneres hurtigst muligt eller inden for 14 dage til:

Texpert Danmark
Stationspassagen 3
3450 Allerød
Tlf: 48 17 25 24
CVR: 24886018

e-mail: texpert@texpert.dk


Ved returnering af varer anbefaler vi, at du pakker varerne forsvarligt og omhyggeligt ind, da du selv har  ansvaret for varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor også kvittering for afsendelse. Du skal selv afholde udgifter til returnering.

Klagemuligheder
Ønsker du at klage over vores behandling af din reklamation, hører vi gerne fra dig.
Se mere på Forbrugerklagenævnet, hvor du kan få oplyst dine øvrige klagemuligheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 4171 5000
kfst@kfst.dk


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

 

preload spinner